Avdelningar

Norrtälje sjöscoutkår har fyra avdelningar: en för spårare, en för upptäckare, en för äventyrare och en för utmanare.
Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter tillsammans.

Just nu har vi kö till våra avdelningar.
Kontakta kårens medlemsregistrerare för att ställa ditt barn i kö.
Barn till ledare har förtur i kön, och föräldrar som är intresserade av att bli ledare är varmt välkomna att höra av sig till oss.
För att bli ledare krävs inga förkunskaper.