Medlemsavgift

Medlemsavgiften för scouter i vår kår är 420 kr/termin. I medlemsavgiften ingår det mesta av vår verksamhet. När vi har hajk eller läger tillkommer det dock oftast en extra avgift.

För ledare, funktionärer och styrelseledamöter är medlemsavgiften 110 kr/termin, och för övriga kårmedlemmar är avgiften 220 kr/termin. Alla medlemmar får en faktura per termin från Scouterna. Om man vill kan man anmäla sig för e-faktura från Scouterna, annars kommer fakturan på papper.

Den som är medlem i Norrtälje sjöscoutkår är också medlem i Roslagens scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor. Alla medlemmar i Scouterna får tidningen Scout hem i sin brevlåda. Dessutom omfattas medlemmarna av Scouternas medlemsförsäkring, som bland annat innehåller skydd för olycksfallskada som sker under vår verksamhet.