Norrtälje sjöscoutkår bildades 1913 och är en av Sveriges äldsta scoutkårer.

I kåren finns olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. För varje avdelning finns en avdelningsledare som har huvud­ansvaret för avdelningens verksamhet, samt en eller flera andra ledare.

Avdelningarna är uppdelade i patruller (små grupper). En patrull består av cirka sex medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan under terminstid.

Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär en gång i månaden, oftast tillsammans med kårens ledare. På mötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin.

Förutom ledare och styrelseledamöter finns ett antal funktionärer i kåren: en båtfogde, en materielfogde, två stugfogdar (en för Mosebacke och en för Narven) samt en medlemsregistrerare.